اخبار ,

دکوراسیون داخلی نمازخانه هایتان را به ما بسپارید دکوراسیون داخلی نمازخانه هایتان را به ما بسپارید از آنجا که زیبایی نمازخانه ها از نظر معماری و اجرای طرح‌‌‌‌های اسلامی آمیخته با هنر، از نظر جذابیت و گرایش جوانان به مکان‌‌‌‌های عبادی، نقش به سزایی دارد و ایجاد فضای معنوی و روحبخش در مساجد، نمازخانه ها و اماکن مذهبی و عبادی، روحانیت خاصی را به حاضران در آن محافل منتتقل می‌کند و همچنین، لزوم داشتن نمازخانه ای زیبا، به عنوان بهترین و بالاترین جایگاه فرهنگی در محل کار اجتناب ناپذیر است، پیشنهاد می‌شود برای تجهیز نمازخانه از مناسب ترین مکان و بهترین تجهزات، شامل محراب، کتیبه و سایر نماد‌‌‌‌های معنوی استفاده شود پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴ تجهیز نمازخانه سازمان برنامه و بودجه کرمان تجهیز نمازخانه سازمان برنامه و بودجه کرمان از مزایای استفاده از روش‌‌‌‌های نوین ؛طراحی و ساخت با حدّاقل زمان در ابعاد مختلف است.
بهره مندی ازشیوه‌‌‌‌های جدید برای نمازخانه ها و مکان هایی که احتمال تغییر کاربری در آینده را دارند،بهترین
راه برای فضاسازی معنوی در این مکان هااست. مجموعه هنری هنگام با استفاده از کاربردی ترین و زیباترین
طراحی و بهـترین مواد و مصـالح موجود میتواند با توجه به زمــان کاربردی محل مورد نظر متریال آن را باکمـترین
هزینه مشخص و اجرا نماید.
پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
تجهیز نمازخانه ها با توجه به استعداد فضایی آنها تجهیز نمازخانه ها با توجه به استعداد فضایی آنها دکوراسیون مذهبی به گروهی از اجسام بصری مورد نیاز در محل‌‌‌‌های مذهبی اطلاق میشود، این موارد میتواند کاربردی یا صرفا تزئینی و برای فضاسازی محلی باشد که انسان را به سمت آرامش معنوی سوق دهد، حال میتوان به برخی از عناصر آن برای تلطیف فضا‌‌‌‌های عمومی و خصوصی توجه نمود. دوشنبه بیست و سوم آذر ۹۴